nieuwebannerlaatstenieuws

Beleidsnotitie Jeugd Voetbal Ontwikkeling

In navolging op het bericht over de verlengde samenwerking met N.E.C. Nijmegen willen we de toekomstvisie van de club delen met onze achterban. Hieronder een beleidsnotitie geschreven door onze directie. 

 

BELEIDSNOTITIE JEUGD VOETBAL ONTWIKKELING TOP OSS

Indien de eis om een jeugdopleiding te hebben wordt gehandhaafd (en dat is tot op heden het geval) betekent dit dat we een samenwerking met een BVO moeten continueren. Indien we een samenwerking moeten continueren zou onze sterke voorkeur uitgaan naar een continuering/samenwerking voor slechts 1 seizoen. Verlengen met NEC is daarbij, zeker gezien de verbeterde relatie en het feit dat het bij de KNVB niet tot extra vragen leidt, de beste optie.

In de nabije toekomst is het voor TOP Oss en clubs essentieel om haar relatie met de omringende amateurclubs op het hoogst mogelijk niveau te hebben en te houden. In de, wat ons betreft, verouderde visie van BVO’s op ons niveau (de clubs met bescheiden budgetten en mogelijkheden) wordt het idee om een eigen (totale) jeugdopleiding in eigen huis te hebben vaak heilig verklaard en nog vaak blind gevolgd. Buiten het feit dat amateurclubs er vaak in het geheel niet blij van worden (en je als een concurrent zien die alleen maar “arrogant” komt “halen”) is het een bijzonder lastige (welhaast ondoenlijke) ambitie en houdt het absoluut geen rekening met de moderne ontwikkelingen en veranderingen in het hedendaagse amateur en profvoetbal. De jeugdopleidingen van vele (grotere) amateurclubs zijn vele malen beter geworden dan vroeger en de faciliteiten evenzo! Menig BVO kan gepast jaloers zijn op de mogelijkheden en budgetten van deze amateurclubs. Weliswaar kunnen BVO’s soms nog aardige spelers binnenhalen maar worden deze binnen de opleiding vaak getraind door beginnende (goedkope) trainers/ stagiairs. De opleiding vertoont allerlei gebreken als gevolg van gebrek aan kwaliteit en mogelijkheden. Bijna niemand stroomt door naar het eerste team en het aanvankelijk grote enthousiasme voor een (eigen) jeugdopleiding brokkelt snel af. En wat is nu eigenlijk het doel van een BVO als TOP Oss! We willen graag DE BVO van de directe regio zijn. Een BVO die sympathiek gevonden wordt door haar omgeving (met name amateurclubs) en dus omarmt wordt. Daarbij willen we een nadrukkelijke identiteit zijn waar mensen (clubs) graag bij aansluiten. Als het ware een “eigen” jeugdopleiding die veel meer buiten de deur tot stand wordt gebracht. Nu leert onze lange ervaring binnen en met amateurclubs dat de amateurclubs de BVO’s vaak zien als “halers” en (bijna) nooit als “brengers”. En dat is niet onterecht. Juist daar zit voor ons de sleutel tot groot succes!

 

Van halen naar brengen!

Het delen en reeds op kleine schaal uitvoeren van onderstaande visie heeft tot groot enthousiasme bij de in grote getale participerende amateurclubs uit Oss en de directe regio geleid! De KNVB ziet het ook als een prima, vernieuwende zienswijze op opleiden van jeugd, passend bij deze tijd. Maar zij heeft vooralsnog de licentie eis niet in ons voordeel gewijzigd.

TOP Oss legt de verbinding met de amateurclubs door voornamelijk te brengen en heel af en toe iets te halen! Noodzakelijkerwijs geen convenanten of officiële samenwerkingsverbanden maar gewoon goede eerlijke relaties en afspraken. Kennis van de BVO richting de amateurs brengen! Trainers leveren, clinics leveren, podium en voordelen bieden (binnen de mogelijkheden van TOP Oss), helpen bij (voetbal)uitdagingen, makkelijke ingang binnen onze club verwezenlijken. En ja, als we dan dat alles geleverd hebben met (nader uit te werken en specifieke) maatwerkafspraken dan kan de beste speler mogelijkerwijs doordringen tot de selectie van TOP Oss. En wil of kan hij dat niet dan profiteert de amateurclub van zijn ontwikkeling. Een selectie die vanaf 2019/2020 niet meer uit 25 maar uit 30 spelers bestaat waarbij er ook meer dan 30 wedstrijden zijn voor de spelers die niet in de basis spelen in de Jupiler League. Het leveren van kennis (en gewenste en overeengekomen faciliteiten) breiden we middels individueel maatwerk per club steeds verder uit! We starten bijvoorbeeld met het leveren van kennis in de bovenbouw van de amateurclubs. Daar ligt ook de grootste wederzijdse behoefte! Vanuit TOP Oss omdat daar de connectie met onze beloften en selectie uiteraard het eerst en het snelst te maken valt. En vanuit de amateurclubs omdat er bij de jongere jeugd vaak behoefte is aan trainers en in de bovenbouw het aspect coaching en het klaarstomen voor het seniorenvoetbal meer tot uiting komt en nadrukkelijk expertise behoeft. Er zijn makkelijker goede trainers te vinden dan goede coaches. Een goede jeugdopleiding of een minder goede (slechte) jeugdopleiding is voor 80/90% afhankelijk van de (individuele) trainers! Met andere woorden: “Heb je goede trainers dan wordt alles veel makkelijker en beter. Heb je ze niet dat komt een visie al snel onder druk”!

In onze optiek gaat kwaliteit ver boven snelheid uit. We zouden dus kleinschalig willen beginnen in seizoen 2018/2019:

 • "Op maat ondersteunen" van bevriende amateurclubs (zeker niet beperken tot een en dezelfde club). Met name insteken op leveren gewenste kennis, voordelen vanuit TOP Oss (inclusief faciliteiten in ons stadion). In het meest intensieve geval kunnen we een team of teams als het ware “adopteren”.
 • Meer met onze selectie/staf aanwezig zijn bij clubs (en bij activiteiten in de regio) middels clinics en andere vormen van kennisoverdracht (lezing)
 • Toegankelijkheid richting TOP Oss op allerlei wijzen verbeteren/vergroten. Amateurclubs moeten zich welkom voelen, gewaardeerd voelen (zonder amateurs geen profs) en makkelijk toegang hebben tot de kennis en het podium TOP Oss.
 • Een goede relatie en maatwerkafspraken tussen TOP Oss en de amateurclub(s) waarbij de amateurclub mee kan profiteren van alle mogelijkheden die haar (!) BVO biedt, biedt voor TOP Oss ook weer nadrukkelijk commerciële mogelijkheden. De clubs en haar betrokkenen zullen immers een zeer warm hart hebben voor de BVO die haar allerlei zaken “brengt” en dat kan leiden tot commerciële kansen op vele gebieden. De BVO TOP Oss heeft de amateurclubs veel harder nodig dan omgekeerd. Daar willen we gepast op investeren binnen de mogelijkheden die we hebben. Wij kunnen dan het podium zijn dat we willen zijn en waar de amateurclubs bij willen horen. Wij zijn als het ware hun uithangbord!

huiskes fc oss poule

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de supportersbrief en blijf op de hoogte van alle informatie over onze club!
Please wait

 

 • Jupiler League Schild logo op WIT
 • sportdirect logo yellowback RGB
 • VIlogo
 • GreenFields zonder PBTC diapositief
 • maaskantreizen
 • Allekabels Logo
 • pricewise
 • hoyhoy
 • Allesin1abonnement
 • telefoon nl
 • SKEPP